Moped-M

Sadržaj
Moped je motorno vozilo s dva ili tri točka, čija radna zapremina motora nije veća od 50 cm³ a snaga kod električnog motora ne prelazi 4kW, ili na tri točka čija radna zapremina motora nije veća od 50 cm3 ili snaga motora kod motora sa unutrašnjim sagorjevanjem i električnih motora nije veća od 4 kW i koje na ravnom putu ne može razviti brzinu veću od 45 km/h;

Preuzmi testove za moped