Usluge

AutoŠKOLA
-Škola za teoretsku i praktičnu nastavu.

 Registracija motornih vozila
-Osiguranje vozila od AO.
-Osiguranje vozila KASKO.
-Kompletiranje i provjera dokumentacije za vozila.
-Kompletna usluga oko registracoije vozila.

UPOZORENJE:
Da bi izvrsili prenos vlasništva na vašem motornom vozilu potrebno je:
Da vlasnik vozila sa ličnom kartom, lično dodje i potpiše Ugovor ili da lice koje ima Punomć sa pravaom za prodaju vozila, dodje sa ličnom kartom i potpiše Ugovor.

Informatika – obrada podataka
Kreiranje i Izrada web stranica
Kreiranje i Izrada Baza podataka

Zaštita na radu
Organizovanje poslova iz oblasti zaštite na radu i zaštite od požara u Preduzećima
Procjene opasnosti u proizvodnim procesima
Izrada elaborata iz zaštite na radu