Naš tim

 Fadil Ujkanović
 Sanela Ujkanović
 Anela Lavić
 Samir Obhođaš
 Zaim Uzunović
 Peljto Fuad