AUTO ŠKOLA

Auto ŠKOLA

AutoŠKOLA

Obuka za vozače motornih vozila svih kategorija

Auto ŠKOLA

TeoretskaNASTAVA

Teoretska nastava
-Potrebna literatura za učenje testova (preuzmite)

Auto ŠKOLA

PraktičnaVOŽNJA

Sve kategorije vozača

AGENCIJA

Auto KUĆA

CENTAR ZA VOZILA

Agencija za usluge

Auto KUĆA

RegistracijaVOZILA

Registracija svih vozila

Auto KUĆA

PrevodVOZILA

Prevod vozila

Auto KUĆA

OsiguranjeVOZILA

Osiguranje vozila

PROIZVODNJA

Proizvodnja

Proizvodnja

Proizvodnja za izvoz
Perforacija lima

Proizvodnja

ProjektovanjeDIZAJN

Dizajn-projektovanje interijera

Proizvodnja

PrizvodnjaNAMJEŠTAJA

Proizvodnja pločastog namještaja
Proizvodnja namještaja od punog drveta

Proizvodnja

ProizvodnjaSTOLARIJE

Proizvodnja građevinske stolarije
Proizvodnja dekorativne stolarije

Proizvodnja

ObradaMETALA

-Lasrska obrada metala
-Perforacija lima, hladna obrada

Proizvodnja

Izvoz-Uvoz

Izvoz iz vlastite proizvodnje
Izvos-Uvoz za vlastite potrebe