ObradaMETALA

Proizvodnja
-Proizvodnja prozora i vrata od PVC i ALU
-Hladna obrada metala i prozoda od metala
-Perforacija lima i obrada proizvoda od lima
-Proizvodnja metalne-limene galanterije