Savjet svim vozačima

***Generalno
 Što vama smeta u saobraćaju, to isto može smetati drugima!
 Kad mislite da ste ovladali vještinama vožnje, nemojte biti posve sigurni; -Tada se najčešće prave krupne greške sa težim posljedicama, nego kada ste bili početnik.
 Budite svjesni da se nezgode u sobraćaju dješavaju, kada se najmanje nadate.
 Budite svjesni da je kod svakog vozača ograničena sposobnost, koja može varirati i nije uvijek ista i nemojte sebe precjenjivati.
 Poštujte Propise, vozite po pravilima, poštujte ostale učesnike u saobraćaju, budite tolerantni-imajte sabora.
 Ne zaboravite da ste i vi bili početnik,
 Ne zaboravite da ste i vi nekada pogriješili kao vozač, te da će te opet i opet pogriješiti, ne ljutite se kad neko drugi napravi gršku.
 Ne zaboravite da ste i vi često pješak, za to poštujte pješake!
 Ne primajte u svoje vozilo vama nepoznate osobe, jer vam mogu smanjiti koncentraciju i pokvariti raspoloženje. Tovarite na sebe odgovornost za njihovu bebijednost u toku vaše vožnje,
 Izbjegavajte da palite cigaretu sa plamenom, već sa spiralnim upaljačem iz vozila.

*Prva vožnja "L" (kako se ponašate prema kandidatima koji se obučavaju.)
 Ne zaboravite, da ste se i vi obučavali sa istruktorom vožnje, te da ste i vi bili totalna neznalica;-ukočen,uplašen,niste smjeli okrenuti glavu na stranu, niti popustiti volan.
 Za to nemojte ometati buduće vozače da se pravilno obučavaju, ako im nećete pomoći nemojte im odmagati sa bahatim ponašenjem,upotrebom zvučnih i svjetlisnih signala,psovanjem i sličnim nepristojnim gestovima.

***Za ljubitelje čašice a posebno za pijanice.
 Jeste li vidjeli pijana čovjeka koji priznaje da je pijan ?
 Kako će onda polupijan priznati da je pijan ?
 A kako će te vi; ako ste popili malo, priznati da ste nesposobni kao vozač ?
*Imajte na umu:
 Vozač, dok vozi 70-80% pokreta vrši iz navike i refleksno, a odluke donosi spontano na osnovu zapažanja i registrovanja situacije.
 Nemojte nikada piti piće koje u sebi sadrži alkohol, ako već pijete nemojte piti i tvrditi da niste pijani; vi ste svjesni svoje pameti, ali niste svjesni da su vam reflksi oslabili, ili otupjeli.
 Zamislite situaciju: Popili ste jedno pivo ili jednu čašu vina, vozite 72. km/h tada prelazite 20 metara za 1. sekundu, u toku takve vožnje dođe do iznenadne situacije. Pitam vas,- da li će te moći na vrijeme i na odgovarajući način reagovati ??? NE !
 
 ***Pravila za "sgurnu" vožnju.

*Ako se nađete u toku vožnje na auto putu:
 Auto-putem se vozi samo krajnom desnom saobraćajnom trakom, dok ostale trake služe za preticanje.
 Na auto-putu nemojte nikada preticati sa desne strane i ako vam neka budala ne dozvoljava da ga pretičete sa lijeve strane, budite strpljivi i oprezni !
 Prilikom uključivanja na auto-put uključite lijevi žmigavac, smanjite stepen prenosa 2 ili 3, koristite traku za ubrzanje i uključujte se postepeno a kada se uključite ubrzajte vaše vozilo.
 Ako se ne prirdžavate ograničenja brzine nemojte prekoračivati brzinu više od 10%
 Izbjegavajte preticanje i prekoračenje brzine na dijelovima auto-puta gdje se vrši isključenje i uključenje na auto-put.
 Ako se nemožete uključiti odmah, zaustavite vaše vozilo na početak trake za ubrzanje, kada se steknu uslovi za uključenje ubrzajte vaše vozilo i uključite se na auto-put sa drugim ili sa trećim stepenom prenosa, sa najmanje 40.km/h
 Ako se direktno uključite ili startujete na auto-put, izlažete životnoj opasnosti sebe i druge učesnike u saobraćaju, koristite traku za ubrzanje. Kada se isključujete sa auto puta;-uključite desni žmigavac, oduzmite gas (nemojte naglo kočiti) kada se uključite u traku za usporavanje smanjite na 2.stepen prenosa.

*Preticanje
 Nikada nemojte preticati sa petom brzinom-Prije nego otpočnete preticanje uradite sljedeće: 1.uključite lijevi žmigavac, 2.uvjerite se da li je neko prije vas započeo preticanje (da li je saobraćajna traka slobodna) 3.ocjenite da li je potrebno smanjiti (za jedan) stepen prenosa i sa dovoljne distance od vozila koje pretičete ubrzajte vaše vozilo za najmanje 20 km/h te postepeno prelazite u lijevi traku, 4. upozorite vozača vozila koje pretičete sa svjetlosnim ili zvučnim signalom i kada se sa sigurnišću uvjerite da možete nastaviti, nastavite preticanje, a kada završite preticanje tada ugasite žmigavac. U koliko postoji bilo kakva opasnost bez kolebanja se vratite iza vozila koje ste namjeravali preticati i čekajte da se ukaže druga prilika. Morate uvijek računati na vremensku mogućnost da ispravite eventualnu grešku.  Ovo pravilo važi za preticanje i na ostalim putevima.
 
*Prestrojavanje
 Nemojte nikada izvoditi slalom!
 Nemojte nikada odjednom prelaziti-presijecati više saobraćajnih traka i ako ste "sigurni" da ste potpuno sami na kolovozu.
 Kada želite da se prestrojite u drugu saobraćajnu traku postupite na sljedeći naćin;
 uključite pokazivač pravca (žmigavac), pgledajte na retrovizor u vozilu pa onda u vanjski retrovizor i kada se uvjerite da je susjedna saobraćajna traka slobodna, prije nego odpočnete prestrojavanje pogledajte preko ramena u mrtvi ugao, pa tek onda lagano, za 30-60 stepeni smotajte volan i postepeno se uključite vodeći računa, ako se uključujete ispred nekog vozila to radite sa pojačanim gasom, a ako se uključujete iza vozila to radite sa oduzetim gasom.
 
*Vožnja po smanjenoj vidljivosti ili noću
 Svjetla se koriste na samo da vi bolje vidite nego i da vas ostali što prije vide.
 Za to nemojte štediti svjetla, uključite oborena svjetla i kada sunce sija.
 Kada vozite po smanjenoj vidljivosti ili od prvog sumraka pa do potpunog svanuća morate upaliti svjetla. (Ali ne svjetla za obilježavanje-poziciona svjetla) već oborena ili duga svjetla u zavisnosti od situacije
 Po pravilu se vozi dugim svjetlima (dužina snopa dugih svjetala je oko 200m.kada je dužina snopa kratkih ili oborenih svjetala 40-50m) ali ne smijete sa dugim svjetlima ometati druge učesnike u saobraćaju.

*Optimalno ostojanje
 Kada je suh kolovoz, koliko vozite kilometara na sat-toliko metara je optimalno ostojanje.
 Kada je mokar kolovoz, koliko vozite kilometara na sat-toliko metara x2 je optimalno ostojanje
 Kada vozite po klizavom kolovozu nemojte se pouzdati u vašu vještinu.

*Zaustavljanje i parkiranje
 Prilikom zaustavljanja i parkiranja uključite desni žmigavac.
 Ovu radnju vršite uz desnu ivicu kolovoza (u pravcu vašeg kretanja), ako želite da parkirate vozilo,-to radite samo kretanjem unazad jer vam treba manje prostora za manevrisanje.- (optimalni prostor za parkirenje kretanjem unazad ja jedna i po dužina vašeg vozila, minimalni prostor je dužina vašeg vozila plus 1m.) Potreban prostor za parkiranje vašeg vozila kretanjem naprijed je 3 x dužina vašeg vozila.
 Kada parkirate vaše vozilo,- to uradite isključivo na kolovozu, a nikako ne na trotoaru.
 Kada parkirate vozilo na kolovozu,-morate ostaviti slobodan prostor najmanje širine 3m (od pune linije, ivičnjaka ili druge prepreke) kao slobodan prostor od pješečkog prelaza ili raskrsnice najmanje dužine 5m. Prilikom parkiranja ili zaustavljanja na mjestu gdje nema znaka "zabranjeno zaustavljanje i parkiranje, -morate se pridržavati pravila sa slikePravila za parkiranje na kolovozu (obilježeni parking)  Kada parkirate vozilo okrenite se i pogledajte kako ste parkirali, nemojte zauzimati dva parking mjesta.

*Pokazivač pravca-žmigavac
 Pokazivač pravca ne služi vama već drugima; za upozorenje ostalih učesnika u saobraćaju o vašoj namjeri.
 Obavezno, uključite žmigavac-pokazivač pravca na vrijeme!
 Koliko vozite km/h, toliko metara ranije uključite žmigavac, odnosno ispred prvog skretanja ili promjene pravca.
 Ne prolazite raskrsnicu suprotnim pravcem od pravca što pokazuje žmigavac.

*Pješaci i biciklisti
 Svaki vozač je često i pješak, za to poštujte pješake onoliko koliko tražite da vas poštuju kada ste pješak.

*Biciklista koji vozi bicikl nije pješek;- za to savjetujte svojima da voze bicikl samo krajnom desnom saobraćajnom trakom ili biciklističkim trakama, biciklističkim stazama,(poštujući saobraćajne propise kao ostali vozači), a nikako po stazama za pješake i pješačkim prelazima.
 desnom saobraćajnom trakom.
*Saobraćaj u raskrsnici
 Pudite krajnje pažljivi kada se približavate raskrsnici, mogućnost da dođe do nezgode veća je za: onoliko puta sa koliko se saobraćajni traka ukrštate.

*Prvenstvo prolaza:
 Pored ovlaštenog lica i semafora, prvenstvo prolaza regulišu još dva znaka a to su:
 Uočite razliku u obliku ova dva znaka od svih ostalih saobraćajnih znakova. Ova dva znaka se mogu uočiti sa većeg ostojanja i, iz različitih uglova.
 Zapamtite!!! -kada se približavate raskrsnici, po potrebi oduzmite gas pogledajte kolovoz sa desne strane;-da li postoji jedan od ova dva znaka, u koliko nema sa desne strane jedan od ova dva znaka, morate postupiti po pravilu "desne strane" i propustiti vozila koja ulaze u raskrsnicu sa desne strane, bez obzira koliko je vaša kolovozna i saobraćajna traka široka ili prava.
 Nikada u raskrsnicu ne skrećite lijevo ili desno sa III,IV,V brzinom, osim sa drugom ili eventualno sa prvom.Na vrijeme zauzmite položaj za pravac kojim imete namjeru da prođete raskrsnicu,
 ako je potrebno uključite žmigavac,krećite se najkraćom putanjom kroz raskrsnicu, vodeći posebno računa da ne sječete raskrsnicu ili druge saobraćejne trake.-Nikada nemojte ulaziti u raskrsnicu ako je nemožete proći i ako imate prvenstvo prolaza, jer tako ometate saobraćaj sa bočnih strana vozačima koji mogu proći dok vi čekate.

NASTAVLJA SE !!!